Monte Faudo 17 Agosto 1944

IMG_20200530_110925 IMG_20200530_110946 IMG_20200530_111007